ex-Space Soldiers elemeler ba?lamadan elendi!

发布时间:2019-09-23 14:37:31 来源:v博-v博登录-v博官网点击:121

  

  ex-Space Soldiers dün ak?am oynayaca eleme ma?lar? ?ncesi büyük bir ?ok ya?ad?. Elemeler i?in dakikalar kalmken daha ba?lamadan elendiler.

  Tak?m oyuncular? eleme i?in art?k son haz?rl?klar?n? yaparken, Enes’in bilgisayar? windows hatas? verdi?i i?in elemelere kat?lamad?lar. Tak?m ko?u hardstyle’?n Twitter’dan duyurdu?u bu geli?me sonras?nda taraftarlar da g?nderi alt?nda yorumlar yapt?lar.

  te taraftar yorumlar?ndan baz?lar?: